Port House

Port House opføres som et moderne og fleksibelt flerbruger kontorhus i Fredericia, som er bestående af to bygninger på i alt 8.052 m2 og med mulighed for kontorlejemål fordelt på fem etager. Bygningerne indeholder kontorer, fælles reception, et mødecenter samt en kantine. Der opføres desuden et parkeringshus med mulighed for parkering evt. i kombination med en etableret parkeringsplads ved ejendommen. ADP A/S, som ejer og driver Fredericia Havn, står bag opførelsen af Port House, der samtidig bliver nyt domicil for ADP.

Med en central placering i Fredericias nye klimasikre Kanalby ved Lillebælt, får Port House én af Danmarks bedste beliggenheder. Udviklingen af en ny og moderne bæredygtig bydel tæt på bymidten og havnefronten ud til Lillebælt vil over de næste mange år transformere Fredericia fra industriby til kanalby. I Sønder Voldgade kvarteret, som er en del af den samlede kanalby, opføres der over de kommende år i alt 36.000 m2 byggeri. De første 15.000 m2 forventes at blive opført i august 2017, og denne etape indeholder tre punkthuse med lejligheder og Port House.

Port House står efter planen klar til indflytning i to etaper. Den første bygning er klar primo 2019 og anden bygning i foråret 2020. Arkitekt på Port House er Schmidt Hammer Lassen og A. Enggaard A/S bliver totalentreprenør.

Moderne kontorhotel med unik beliggenhed 
Port House har en central beliggenhed med nem tilkørsel fra motorveje E20/E45. Kontorbyggeriet opføres i beton, cortenstål og træ som gennemgående elementer, der giver et maritimt udtryk og trækker referencer til det klassiske havnemiljø. Formsproget er enkelt og skarpt med velvalgte detaljer og materialer. Området omkring Sønder Voldgade kvarteret bliver et gedigent og sammenhængende bykvarter med grønne arealer, promenader og kanaler.

ADP A/S
ADP ejer og driver havnene i Fredericia, Nyborg og Middelfart. Havnene har internationale standarder hvad angår kapacitet og vanddybde samt en unik beliggenhed midt i Danmark, og dette skaber muligheder for tiltrækning af vækst og arbejdspladser til de byer, hvor vi driver havnene. ADP driver desuden udviklingen af krydstogt i Fredericia og ejer Fredericia lystbådehavn.

Fredericia Havn er en bynær havn, og derfor har vi en forpligtigelse til at balancere vækstplaner og øgede aktiviteter i et godt samspil mellem by og havn. Om få år får Fredericia Havn den nye kanalby som nabo, og derfor investerer ADP i et moderne kontorbyggeri, som vil markere overgangen mellem industrihavnen og den nye kanalby ved Lillebælt.

Læs mere om ADP på www.adp-as.dk                                     

Kanalbyen

Udviklingen af den nye kanalby varetages af partnerskabet FredericiaC, der ejes af Realdania By og Byg (75%) og Fredericia Kommune (25%).

Læs mere om hvordan Danmarks første kystnære bymidte klimasikres.